PROMOCJE
Figi hiszpańskie 250 g
Figi hiszpańskie 250 g

7,90 zł

Cena regularna: 8,85 zł

Najniższa cena: 8,85 zł
szt.
Migdały kalifornijskie łuskane 500 g
Migdały kalifornijskie łuskane 500 g

18,99 zł

Cena regularna: 19,84 zł

Najniższa cena: 18,85 zł
szt.
Morele naturalne niesiarkowane 250 g
Morele naturalne niesiarkowane 250 g

12,90 zł

Cena regularna: 13,99 zł

Najniższa cena: 13,99 zł
szt.
Mieszanka studencka 150 g
Mieszanka studencka 150 g

5,45 zł

Cena regularna: 5,90 zł

Najniższa cena: 5,61 zł
szt.
Chia szałwia hiszpańska 1 kg
Chia szałwia hiszpańska 1 kg

22,85 zł

Cena regularna: 24,10 zł

Najniższa cena: 22,85 zł
szt.
Chipsy bananowe 1 kg
Chipsy bananowe 1 kg

18,95 zł

Cena regularna: 20,95 zł

Najniższa cena: 18,95 zł
szt.
Płatki owsiane pełnoziarniste 500 g
Płatki owsiane pełnoziarniste 500 g

3,75 zł

Cena regularna: 6,83 zł

Najniższa cena: 6,83 zł
szt.
Płatki owsiane pełnoziarniste 1 kg
Płatki owsiane pełnoziarniste 1 kg

6,50 zł

Cena regularna: 7,25 zł

Najniższa cena: 7,25 zł
szt.
Mieszanka studencka 300 g
Mieszanka studencka 300 g

8,65 zł

Cena regularna: 8,95 zł

Najniższa cena: 8,50 zł
szt.
Figi hiszpańskie 500 g
Figi hiszpańskie 500 g

13,75 zł

Cena regularna: 15,19 zł

Najniższa cena: 15,19 zł
szt.
Migdały kalifornijskie łuskane 1 kg
Migdały kalifornijskie łuskane 1 kg

34,95 zł

Cena regularna: 36,65 zł

Najniższa cena: 34,82 zł
szt.
Chipsy bananowe 500 g
Chipsy bananowe 500 g

11,13 zł

Cena regularna: 12,86 zł

Najniższa cena: 11,33 zł
szt.
BESTSELLERY
Wybrane specjalnie dla Ciebie
Agar 1 kg
Agar 1 kg

119,55 zł

Cena regularna: 125,49 zł

Najniższa cena: 125,49 zł
szt.
Czystek 500 g
Czystek 500 g

10,45 zł

szt.
Spirulina 400 g - słoik
Spirulina 400 g - słoik

25,99 zł

szt.
Pieprz czarny mielony 400 g - słoik
Pieprz czarny mielony 400 g - słoik

13,95 zł

szt.
Pieprz czarny ziarno 400 g - słoik
Pieprz czarny ziarno 400 g - słoik

15,45 zł

szt.
Mąka orkiszowa 1 kg
Mąka orkiszowa 1 kg

8,55 zł

szt.
Czosnek granulowany 400 g - słoik
Czosnek granulowany 400 g - słoik

9,35 zł

szt.
Cukier waniliowy z 1.5% wanilii 150g
Cukier waniliowy z 1.5% wanilii 150g

7,35 zł

szt.
Ziele angielskie ziarno 300 g - słoik
Ziele angielskie ziarno 300 g - słoik

17,95 zł

szt.
Czosnek granulowany 200 g
Czosnek granulowany 200 g

5,90 zł

szt.
Papryka wędzona słodka 100 g
Papryka wędzona słodka 100 g

4,95 zł

szt.
Kasza bulgur 1 kg
Kasza bulgur 1 kg

10,35 zł

szt.
Garam masala 150g
Garam masala 150g

5,95 zł

szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego vitline.pl z dnia 1 stycznia 2018 r.

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Internetowa platforma sprzedażowa, działająca pod adresem www.vitline.pl (zwana dalej Platformą) oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.
  2. Platforma prowadzona jest przez Vitline s.c. Hotelowa 40, 15-659 Białystok, NIP: 542-342-48-27, REGON: 387903274, zwaną dalej Sprzedawcą.
  3. Osoby korzystające z Platformy zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz jego ścisłego przestrzegania. Każdy klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa. Zabrania się wykorzystywania funkcji i zasobów Platformy w celu prowadzenia przez osoby korzystające z Platformy działalności komercyjnej lub innej, która mogłaby naruszyć interes Sprzedawcy. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem Platformy treści wulgarnych, mogących naruszać prawo, nieprawdziwych oraz mogących naruszać dobra osobiste lub inny uzasadniony interes właściciela Platformy lub osób trzecich. Zabrania się także korzystania z Platformy w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych podmiotów.
  4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. dostęp do łącza internetowego,
   2. przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki “cookie”,
   3. przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
  5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia towaru za pośrednictwem Platformy,
   2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
   3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.vitline.pl,
   4. Platforma internetowa (Platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vitline.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia,
   5. Towar – produkty prezentowane przez Sprzedawcę na Platformie,
   6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Vitline s.c. a Klientem, zawierana jest z wykorzystaniem Platformy internetowej,
   7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Zasady korzystania z Platformy Internetowej
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej jest rejestracja konta w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Platformy.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Sprzedawca (Vitline s.c.) może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy Internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji na Platformie internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Platformy internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Platformy internetowej,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego (Vitline s.c.) za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego (Vitline s.c.).
  5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego (Vitline s.c.).
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Platforma internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania z Platformy internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania z Platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego (Vitline s.c.),
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Platformy, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy internetowej należy wejść na stronę internetową www.vitline.pl, dokonać wyboru produktu i jego gramatury, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym (Vitline s.c.) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vitline.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin Platformy internetowej) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Sposoby dostawy:
   1. przesyłka kurierska – koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia oraz doliczone do wartości Zamówienia,
   2. odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
  3. Dostawy realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
  4. Wszystkie paczki wysyłane do Klienta są w odpowiedni sposób zabezpieczane.
  5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania oraz dostępności Towarów na magazynie.
 5. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient składając zamówienie może wybrać następujące metody platności:
   1. przelew bankowy na numer konta bankowego: 82 1240 5211 1111 0011 0396 6691 (Bank Pekao SA)
   2. płatność szybkim przelewem internetowym,
   3. płatność przy odbiorze zamówienia u kuriera (opcja “za pobraniem”).
 6. Reklamacje
  1. Klient powinien sprawdzić paczki w momencie odbioru. Jeżeli paczka będzie uszkodzona np. mechanicznie lub będzie nosić ślady ingerencji (np. poprzez naruszenie taśmy) paczkę należy otworzyć w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzić zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy spisać w obecności kuriera lub listonosza protokół reklamacyjny, co znacznie ułatwi proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego. Jednocześnie informujemy, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
  2. Przyczyną reklamacji może być w szczególności:
   1. niezgodność towaru z treścią zamówienia,
   2. wykrycie wady produktu.
  3. W razie wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia informacji dotyczących składanej reklamacji, w zakresie:
   1. udostępnienia Sprzedawcy zdjęć uszkodzonych produktów,
   2. opisania uszkodzenia produktu,
   3. innych danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
  4. Zgłoszenia reklamacyjne można składać za pośrednictwem Indywidualnego Konta Klienta (reklamacje towarów), gdzie znajduje się formularz reklamacyjny, a także w formie mailowej lub pisemnej. 
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. dane osoby zgłaszającej reklamację,
   2. nazwę reklamowanego produktu, jego gramaturę oraz ilość,
   3. numer zamówienia, datę dostawy oraz nr dokumenty zakupu,
   4. opis reklamacji (rozbieżność ilościowa lub jakościowa),
   5. adres e-mail do kontaktu z osobą zgłaszającą reklamację.
  6. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przyjęcia przesyłki. Rejestracja zgłoszeń reklamacyjnych odbywa się według daty wpływu reklamacji w formie pisemnej.
  7. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego. 
  8. O decyzji odnośnie rozpatrzenia reklamacji oraz sposobach jej załatwienia Klient zostanie powiadomiony mailowo na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży towarów za pośrednictwem Platformy Internetowej zawierana jest w języku polskim zgodnie z prawem polskim.
  2. Klient w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane, ich uaktualniania i poprawiania. Klient w każdej chwili może żądać wykreślenia z listy mailingowej Platformy Internetowej. Dane udostępniane Sprzedawcy są przez niego wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży zamówionych Towarów a także przesłania zamówionej oferty handlowej.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Zabrania się wykorzystywania materiałów publikowanych na Platformie Internetowej (w tym opisów produktów i zdjęć) bez pisemnej zgody Sprzedającego
  5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie Internetowej należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
  6. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji konta. W przypadku dalszej chęci korzystania z Platformy przez Klienta na zasadach określonych nowym regulaminem Klient zobowiązany będzie do akceptacji nowego regulaminu podczas logowania do Platformy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl